Kierownik SPK w Viborgu ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce